fbpx

Våra metoder

Vi har samlat på oss en verktygslåda som är mycket användbar. Här kan du läsa på om några av dessa.

Design Thinking

Design Thinking är en metod eller ett förhållningssätt som designers ofta använder för att lösa komplexa problem. Många tror att designers får en färdig idé som de sedan ska “fixa till ett snyggt utseende på”.

Men design är mer än så. I grund och botten handlar design om att lösa problem och att förstå hur saker och ting fungerar. För att lyckas med det gäller det att förstå användarna och deras grundläggande behov. Men man behöver inte vara en designer för att kunna tänka som en.

Du kan tänka som en designer genom sättet du leder, driver, skapar och innoverar. Företag som vill bli bättre på innovation har därför mycket att lära av hur designers tänker och angriper problem – och här är Design Thinking ett bra verktyg för att väcka din kreativitet.

LEAN Startup

Tiden då kundernas beteende var förutsägbart och då en investering räckte hela vägen till en big bang-lansering är förbi. Idag gäller det att träffa rätt. Lean startup erbjuder möjligheter för företag att med små resurser snabbt lära sig vilka affärsidéer som kunderna verkligen köper. Med hjälp av snabb återkoppling från marknaden och små experiment kan man undvika felaktiga investeringar.

Lean Startup är ett arbetssätt som ämnar förändra hur vi bygger produkter och företag. Tekniken bygger på vetenskapliga experiment i korta feedbackcykler för att skapa validerad lärande från kunder. På detta sätt kan företag designa produkter och tjänster som möter kundernas behov utan stora initiala investeringar.

Stäng meny