fbpx

Framtidssäkra med digitalisering

Steg ett när man ska digitalisera är att komma igång och skapa en digitaliseringsstrategi. Den bör innehålla dina mål med digitaliseringen och en handlingsplan för hur man ska nå målen. Och självklart vad som ska digitaliseras och varför.

Vad ska digitaliseras?

Det finns olika områden som kan digitaliseras. Kanske behöver du effektivisera, öka produktivitet, nå nya kundgrupper eller kanske digitalisera produkten, tjänsten eller hela affärsmodellen.

Vårt erbjudande

Ett smart sätt att komma igång med sin digitalisering är att ta in vår digitala spetskompetens i början så man ni igång, och sedan se till att bygga intern kompetens på sikt. På så vis blir företaget inte beroende av oss som konsulter och ni slipper köra fast i början.

Vi hjälper er med detta

  • Skapa en digitaliseringsstrategi
  • Skapa digitala produkter och tjänster
  • Utbilda och kompetenshöja
Konkreta exempel på digitalisering
  • E-handel
  • Utbildningsmaterial online
  • Appar, plattformar och dataspel
  • Digital försäljning och marknadsföring
  • Digitala samarbetsverktyg

Vill du veta mer?

Stäng meny