fbpx

Utbildning & workshops

Utbildning & workshops

Vi erbjuder 2 utbildningar som kan bokas var för sig eller i kombination. Genom att kombinera utbildningsblock från Design Thinking och Digitala Superkrafter kan vi bygga en anpassad utbildning som gör stor effekt i er verksamhet.

 

Design Thinking

Begreppet Design Thinking myntades på 90-talet av David Kelley och Tim Brown från företaget IDEO, som ligger bakom ikoniska produkter som t ex den första Apple-musen. Design Thinking är idag ett samlingsnamn för verktyg, tekniker och metoder som utgör ett ramverk. Detta ramverk tillämpar en kreativ designprocess på traditionella affärsproblem. Detta ramverk består av olika faser: förstå, definiera, idégenerera, prototypa, testa och implementera.

Exempel på hur Design Thinking kan användas:

En entreprenör kan hitta nya idéer för tjänster eller produkter, eller nya strategier för att affärsutveckla med kundupplevelsen i centrum

En intraprenör kan ta fram nya produkter, utveckla befintliga eller stärka den egna innovationskulturen genom att leda workshops med Design Thinking

En projektledare eller medarbetare kan, utifrån nya insikter när det gäller användarcentrerad innovation, hitta nya sätt att lösa interna problem inom exempelvis arbetsrutiner, logistik eller kommunikation.

En marknadsförare får verktyg för att lättare förstå kundens behov och upplevelser

En tjänsteleverantör kan se över den så kallade kundresan i företaget och förbättra kundens upplevelser av den aktuella tjänsten

En vård- och omsorgsgivare kan med hjälp av Design Thinking skapa rutiner och lösningar med utgångspunkt i brukarens eller patienten verklighet.

Digitala superkrafter

 

För att företag och verksamheter ska kunna konkurrera och agera på en global marknad behövs bred kunskap inom den digitala sfären. Vi bygger kompetens kring alltifrån digitala strategier och kommunikation till praktisk användning av de verktyg och tjänster som finns online. Kursen varvar kunskap om strategier och verktyg, exempel från andra företag samt workshops och eget arbete.

Delmoment som kan inkluderas

Sociala medier på djupet
Försäljning och leadsgenerering online
SEO & SEM (Sökmotoroptimering och marknadsföring i sökmotorer)
Digital affärsutveckling
Digital produktivitet och effektivitet
Analysera och mäta resultat av digitala strategier
Email & marketing automation
Trender inom digital kommunikation
Samarbeta med digitala frilansare
Möjligheter med ny teknik som t.ex AI, VR, Machine Learning
Datadriven utveckling
Vi tittar bland annat på följande tjänster och verktyg:
Facebook, Instagram, Google och deras annonsmotorer
Mailchimp och Get a newsletter
Slack och Trello
Verktyg för kommunikation online
Upwork och Fiverr
Adobe Suite

Vi har bland annat utbildat för Changemaker Education i Boden.

Stäng meny